sk / en cestujúci B2B letisko  

Bezpečnostné pravidlá

Výbušniny, zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla vrátane:
• munície,
• výbušných hlavíc,
• detonátorov a rozbušiek,
• mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
• ohňostrojov a inej pyrotechniky,
• dymotvorných nádob a zásobníkov,
• dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja, predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja vrátane:
• všetkých druhov strelných zbraní, ako sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,
• hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,
• súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,
• zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové, prípadne kovové diabolky či broky (pellet guns, ball bearing guns),
• signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
• lukov, kuší a šípov,
• zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,
• prakov a katapultov;b) omračujúce zariadenia – zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie vrátane:
• zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napríklad omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
• omračovačov zvierat a jatočných pištolí,
• ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat;c) predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou – predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane:
• predmetov určených na sekanie, ako sú napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,
• nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,
• žiletiek,
• orezávacích nožov,
• nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,
• nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,
• nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,
• mečov a šablí;d) pracovné nástroje – nástroje, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla, vrátane:
• sochorov,
• vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,
• nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
• píl vrátane prenosných píl na batérie,
• spájkovacích lámp,
• svorkovačiek a klincovačiek;e) tupé nástroje – predmety, ktoré môžu pri údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:
• bejzbalových a softbalových pálok,
• palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,
• nástrojov bojových umení;f) výbušniny a zápalné látky a zariadenia – výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu, alebo budia dojem, že by mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla, vrátane:
• munície,
• výbušných hlavíc,
• detonátorov a rozbušiek,
• replík alebo napodobenín výbušných zariadení,
• mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
• ohňostrojov a inej pyrotechniky,
• dymotvorných nádob a zásobníkov,
• dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín. 

Priehľadné vrecká je možné zakúpiť aj priamo na letisku v pokladni v odletovej hale. Všetky ostatné tekutiny, aerosóly a gély si prosím umiestnite do vašej zapísanej batožiny.

Bez ohľadu na vyššie uvedený zoznam zakázaných predmetov majú pracovníci bezpečnostnej kontroly vždy právo určiť ako zakázané predmety také predmety, ktoré tu nie sú uvedené, ale vzbudzujú dôvodné podozrenie, že môžu byť použité k ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.


             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku