sk / en cestujúci B2B letisko  

Vybavenie cestujúcich

Vybavovací proces začína štandardne 2 hodiny pred plánovaným odletom lietadla a končí 40 minút (medzinárodné lety) prípadne 30 minút (vnútroštátne lety) pred plánovaným časom odletu. Tento čas pred odletom je potrebné dôsledne dodržiavať, keďže vybavovací proces pozostáva okrem vybavenia cestujúceho a jeho batožiny, aj z bezpečnostnej kontroly pasažiera a v prípade Non-schengen letov aj pasovej kontroly. Plánovaný čas odletu je uvedený v letovom poriadku letiska resp. letovom poriadku leteckej spoločnosti. Presné informácie pre konkrétny let môžete nájsť v prepravných podmienkach leteckej spoločnosti.

Prepravné podmienky spoločnosti Wizz Air >>>
Prepravné podmienky spoločnosti Air Baltic >>>

V prípade, že cestujete charterovým letom na dovolenku, riaďte sa pokynmi vašej cestovnej kancelárie.

• Štandardné vybavenie
Vybavovacie prepážky (check-in pulty) sú umiestnené v odletovej hale. K vybaveniu je potrebné si priniesť: letenku (papierovú alebo elektronickú), voucher, prípadne rezervačný kód a platný cestovný doklad. Na vybavovacom pulte odovzdáte svoje batožiny na vybavenie a obdržíte palubnú vstupenku a batožinový lístok. Následne pokračujete na bezpečnostnú kontrolu.

• Elektronické vybavenie
Väčšina leteckých spoločností dnes ponúka možnosť elektronického vybavenia tzv. online check-in z pohodlia vášho domova. Podmienky a čas elektronického vybavenia si určuje každá letecká spoločnosť individuálne.

Vybavenie na internete spoločnosti Wizz Air >>>
Vybavenie na internete spoločnosti Air Baltic >>>

Na letisku sa dostavte k vybavovacej prepážke iba v prípade, že podávate zapísanú batožinu (t. j. batožinu, ktorá bude naložená do batožinového priestoru lietadla). Pokiaľ nemáte zapísanú batožinu, dostavte sa priamo k bezpečnostnej kontrole a následne k odletu lietadla.
Dôležité upozornenie: Prosím, prineste si so sebou platný cestovný doklad a palubnú vstupenku, ktorú ste si vytlačili doma.
Pred prechodom na bezpečnostnú kontrolu Vám bude skontrolovaný cestovný doklad, palubná vstupenka a príručná batožina podľa pravidiel Vášho dopravcu.

Príručná batožina Wizz Air >>>
Príručná batožina Air Baltic >>>


Imobilní cestujúci
Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Na letisku je pre nich k dispozícií bezbariérový prístup a v prípade potreby aj vozík pre imobilné osoby.

Informujte vašu leteckú spoločnosť o požiadavke o asistenciu pre osobu so zníženou pohyblivosťou najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom.

Zamestnancov letiska informujte 24 hodín pred plánovaným odletom na tel. čísle:
+421 52 776 3875 or +421 52 4311 430.

Práva imobilných cestujúcich >>>


Vymedzenie pojmov:

Príručná batožina
táto batožina musí spĺňať podmienku maximálnych rozmerov stanovovanú dopravcom, aby ju bolo možné umiestniť v lietadle do kabínového batožinového priestoru nad sedadlom alebo v niektorých prípadoch pod sedadlo.

Zapísaná batožina
cestujúci ju nemá počas letu pri sebe, ale je prepravovaná oddelene v batožinovom priestore lietadla. Túto batožinu cestujúci odovzdá pri obchodnom odbavení na vybavovacom pulte (check-in).

Vybavenie cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
Ako osoba so zníženou pohyblivosťou máte nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe a výstupe z lietadla, počas letu a na letisku pred odletom a po prílete.

V záujme hladkého poskytnutia pomoci kontaktujte letisko, leteckú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred odletom a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Letecké spoločnosti nie sú povinné počas letu poskytovať pomoc pri prijímaní potravy alebo liekov. V prípade, že potrebujete takýto druh pomoci, napríklad počas dlhých letov, môže letecká spoločnosť požadovať prítomnosť ďalšej osoby.             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku