sk / en cestujúci B2B letisko  

Základné informácie

Prevádzkovateľ letiska:
LETISKO POPRAD – TATRY, A.S.
Na letisko 100
058 98 Poprad

IČO: 35 912 651
IČ DPH: SK 2021915621
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10300/P

Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 1938238751/0200

Akcionári:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVaRR SR)
Mesto Poprad
Mesto Vysoké Tatry

Graf podielov:Štatutárny orgán :
Ing. Ivana Herkeľová – predseda predstavenstva a výkonná riaditeľka
JUDr. Štefan Pilár - člen predstavenstva
PhDr. Marián Soják, PhD. – člen predstavenstva             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2009-2018 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku