sk / en cestujúci B2B letisko  

Protikorupčný program

Uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. 12. 2018 bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023, so zámerom zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii. Spoločnosť Letisko Poprad - Tatry, a.s. vypracovala Protikorupčný program, do ktorého implementovala priority a ciele schválené Vládou SR v záujme vytvárania a zdokonaľovania protikorupčných opatrení.

Protikorupčný program spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. >>>
             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku