sk / en cestujúci B2B letisko  

O letisku

Medzinárodné letisko Poprad – Tatry predstavuje vďaka svojej polohe vstupnú bránu do oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, ktoré poskytujú návštevníkom širokú škálu služieb a zážitkov, či už v strediskách zimných športov alebo letnej turistiky.

Letisko je otvorené celoročne sedem dní v týždni a využívajú ho:
• pravidelné lety
• nepravidelné lety
• charterové lety s turistami a športovcami
• súkromné a obchodné lety
• výcvikové lety
• Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
• Aeroklub Poprad
• Spoločnosť TLS Air - vyhliadkové lety


Najvýznamnejšie medzníky v histórii spoločnosti

1938 - vznik poľného letiska
V rámci obranných opatrení pred druhou svetovou vojnou západne od Veľkej (dnes súčasť Popradu) vzniklo poľné letisko.

1943 - vznik pravidelnej civilnej dopravy
Pravidelná civilná doprava začala linkou Bratislava-Sliač-Poprad-Prešov.

1970 - betónová dráha a nová administratívna budova
Na letisku v Poprade bola iba trávnatá vzletová a pristávacia dráha. Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese bola daná do prevádzky nová betónová dráha a administratívna budova.

1976 - najúspešnejší rok letiska
V období bývalého Československa bolo letisko jedným z troch medzinárodných letísk v krajine. V tomto období pravidelne lietali z Popradu lietadlá spoločností ČSA a Interflug. Okrem pravidelných letov boli časté aj charterové lety leteckých spoločností z celej Európy (Dan-Air, Condor, Malev, Britannia a ďalšie).

2005 - vznik akciovej spoločnosti
Rok 2005 bol prvým rokom existencie akciovej spoločnosti a môže sa hodnotiť ako úspešný. Manažment letiska zvládol náročné úlohy spojené s prechodom z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť. Rok 2005 bol aj prvým rokom zabezpečovania výkonu osobnej kontroly a kontroly prepravovaných vecí a osôb zúčastnených na leteckej doprave, ktorý bol prevzatý od Policajného zboru dňa 1.1.2005.

2006 - obnovenie pravidelného leteckého spojenia
Vývoj prevádzky bol ovplyvnený najmä obnovením celoročného pravidelného leteckého spojenia, ako aj zvýšeným počtom cestujúcich na charterových letoch a letoch všeobecného letectva. Pravidelná linka SkyEurope Airlines (na trase Poprad - Londýn), spustená koncom roka 2005, bola prvýkrát v prevádzke počas celých 12 mesiacov. Využitie sedadlovej kapacity na tejto linke sa väčšinou blížilo k maximu. Postupne sa k slovenským cestujúcim z celého východného a severného Slovenska, ktorí ju využívali na cesty za prácou do Veľkej Británie, začali pridávať aj zahraniční turisti, smerujúci do Popradu, Nízkych Tatier, ako aj na slovenskú i poľskú stranu Vysokých Tatier.

2007 - Schengen a bezpečnostné opatrenia
Mimoriadna pozornosť sa venovala problematike bezpečnosti. Letisko Poprad-Tatry je určené ako medzinárodné letisko schengenského typu a musí spĺňať kritériá určené v schengenskom akčnom pláne SR. Z toho dôvodu bola vykonaná prestavba interiéru terminálu, boli vytvorené nové pracoviská na detekčnú kontrolu a zrealizovaná bola aj rekonštrukcia oplotenia areálu letiska.
Všetky dôležité priestory a objekty areálu letiska sú monitorované novým kamerovým systémom.
Taktiež bola uskutočnená rekonštrukcia osvetlenia vybavovacej plochy.

2008 - investície a kráľovská návšteva
Letisko zrealizovalo dve investične náročné akcie. Realizácia projektu „Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy dráhy 27“ naplnila požiadavky predpisu L14 a pomohla udržať prevádzkyschopnosť letiska aj v nočných hodinách a za podmienok nízkej dohľadnosti. Novým príletovým terminálom sa letisku podarilo zvýšiť kapacitu vybavených cestujúcich, nakoľko pôvodný terminál nepostačoval a spĺňal požiadavky Schengenských kritérií len s výhradami. V tomto roku bolo letisko poctené návštevou britskej panovníčky, jej Veličenstva kráľovnej Alžbety II. s manželom princom Philipom.

2013 - 2014 – nový odletový terminál
V januári 2014 bola uvedená do prevádzky nová odletová hala, ktorá napomohla pri riešení problému s okamžitou kapacitou odlietavajúcich cestujúcich a zároveň zvýšila rýchlosť a komfort vybavenia pasažierov. Spolu s halou sa uskutočnila výstavba prvej a neskôr aj druhej etapy parkoviska. Jednou z najdôležitejších udalostí roka 2014 bolo obnovenie pravidelnej leteckej dopravy na linke Poprad – Londýn prevádzkovanej nízko-nákladovou leteckou WIZZ AIR.             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku