sk / en cestujúci B2B letisko  

Verejné obstarávanie

Profil obstarávateľa / verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadila spoločnosť Letisko Poprad–Tatry, a.s. svoj „Profil verejného obstarávateľa / obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Bližšie informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach a výsledkoch môžete nájsť tu >>>

Identifikačné údaje
IČO: 35 912 651
DIČ: 2021915621
IČ DPH: SK2021915621
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 1938238751/0200
Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písm. c) / § 8 ods. 4

Kontaktná osoba
Ing. Jana Lopuchová
e-mail: sales@airport-poprad.sk

Kontaktné údaje

Letisko Poprad–Tatry, a. s.
Na letisko 100
058 98 Poprad

Tel.: 052/7730036
Fax: 052/7730016             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku