sk / en cestujúci B2B letisko  

Všeobecné letectvo – GA

Všeobecné letectvo vybavuje pracovisko Handling na základe individuálnych požiadaviek:
Tel:+421/52/776 38 75
Fax:+421/52/772 50 05
AFTN:LZTTYDYX SITA:TATOP7X
Email: airport@airport-poprad.sk

Služby na letisku pre zákazníkov GA:
• samostatný terminál
• miestnosť pre posádky s PC s internetovým pripojením Wifi-free
• pohodlný priestor na odpočinutie, možnosti využitia kuchynky
• medzinárodná tlač
• prístup k pracovisku briefing room a aktuálne meteorologické informácie
• zaistenie pozemnej dopravy, taxislužieb a ubytovania

             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku